Takip Et:

Teklif İste

Eğitim Hizmetleri

Anasayfa Eğitim Hizmetleri

EĞİTİM HİZMETLERİ

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve yeteri bilincin oluşturulmamış olması nedeniyle meydana gelmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun 16. ve 17. Maddesinde zorunlu kılındığı üzere çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi hem yasal sorumluluğun yerine getirilmesi hem de iş hayatında eğitim ve bilinç düzeyinin yükselmesine sebep olacaktır.

Olgu OSGB olarak çözüm ortağı olduğumuz işletmelere yıllık eğitim planları çerçevesinde iş gücü kaybı yaşatmadan gerekli eğitimleri vererek, bilgi ve bilinç düzeyi artmış personellerle yola devam etmesini sağlamaktır.

EĞİTİMCİ KADROSU

OLGU OSGB, Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylanmış Teknik Öğretmenler ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşan eğitimci kadrosu ile hizmet sunmaktadır.

Uzman eğitmen kadromuzla
müşterilerimize sunmakta olduğumuz eğitimler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi,
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • Temel İlkyardım,
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
 • Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği
 • Risk analizi eğitimleri,
 • Yüksekte çalışma eğitimleri,
 • İskele eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
 • Kimyasal malzeme güvenlik eğitimi

İş Hijyeni Eğitimleri

5 Temmuz 2013 Tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nce,

 • Gıda üretim ve perakende işyerlerinde,
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri,
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışan tüm personeller Hijyen Eğitimi almak zorundadır.


İlgili yönetmelik gereğince, eğitim almayan kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırılamaz. İşyeri sahipleri ve işletenleri, çalışanların hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve işletenleri bu eğitimi almaya mecburdur.

Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi ile  Olgu OSGB arasında yapılan eğitim işbirliği alt protokolü kapsamında Olgu OSGB tarafından verilir. Katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece  geçerli kabul edilir.

İlkyardım eğitimleri

llkyardım Eğitim Merkezimiz, Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak ,22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ‘ de yayınlanarak yürürlüğe giren ( 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de değişikliği yayınlanan ) İlkyardım Yönetmeliği uyarınca faaliyetine başlamıştır.

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ UYARINCA :

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde , her 10 personel için bir olmak üzere , ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

 • Temel ilkyardım eğitimi toplam iki günden az , on günden çok olmamak üzere asgari onaltı saat düzenlenir.
 • İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.
 • İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara , 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 295 ‘ nci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılarak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

EĞİTİM KONULARI:

 

1) GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özelikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımcının ABC ‘ si nedir?

2) HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/ yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta /yaralının ilk değerlendirme aşamaları nelerdir?
 • Hasta /yaralının ikinci değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirmesinde yapılacak işler nelerdir?

3) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NELERDİR?

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel yaşam desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4) KANAMALARDA İLKYARDIM:

 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?

5) YARALANMALARDA İLKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalardan ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6)YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI İLKYARDIM

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nelerdir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpması ilkyardımı nasıl olmalıdır?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7) KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık Çıkık ve buruklarda tespit nasıl yapılır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

8) BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYRDIM:

 • Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu ( yarı yüzükoyun – Yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

9) ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

 • Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
 • Kedi, köpek ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıların sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11) GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12) BOĞULMALARDA İLKYARDIM:

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13) HASTA /YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 • Hasta /yaralı taşımasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri neleridir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

14) ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Yangın Eğitim ve Tatbikatları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

 

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

 

EĞİTİM KONULARI:

 

 • Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
 • Yanmanın Çeşitleri
 • Yanmanın Ürünler
 • Yangın Nedir?
 • Yanmanın Tarifi
 • Yangının Oluşum Safhaları
 • Yangının Sınıfları
 • LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri
 • Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
 • Yangının Çıkış Sebepleri
 • Yangının Etkenleri
 • Yangın Türleri
 • Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakm. ve Kontr.
 • Yangın Anında Hareket Tarzı
 • Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
 • Acil Eylem Planları
 • Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

Yönetim Becerileri ve Yönetim Sistemleri Eğitimleri

 • Yetki Devri
 • Vizyon Oluşturabilme
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • ISO 9000:2000
 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme
 • OHSAS 18001
 • Kalite Bilinçlendirme
 • Kalite Çemberleri
 • Problem Çözme Teknikleri

Mesleki Eğitimler

İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar” yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almaları gerekmektedir. 01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır.

 

“Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde işveren veya işveren vekiline mesleki eğitim belgesi olmadan çalışıtırılan her işçi için 511 tl idari para cezası verilmektedir.

 

OLGU OSGB, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri ile yaptığı protokol çerçevesinde, Çalışma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Tebliğe uygun olarak mesleki eğitim zorunluluğu bulunan tüm firmalarımıza yapılması zorunlu bulunan eğitimleri belirleyerek, organize ediyor ve gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

S.S.S.

İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ” KAPSAMINDADIR?

İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Ağır ve Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlemektedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?

Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILIR?

Eğitim Programı öncesinde İşletme ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır. İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. OLGU OSGB iş gücü kaybınızı en aza indirecek şekilde eğitim planlarınızı yapılmasına özen göstermektedir.

KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR?

Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.

KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.

Hızlı İletişim

Yardım Lazım mı?

Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın. 2 iş günü içinde size döneceğiz.

info@olguosgb.com.tr
444 4 682 (Pbx)

Formlar

Şirket Tanıtımı
2.53 MB

Eğitim Talep Formu
1.22 MB