Takip Et:

Teklif İste

İş Güvenliği Hizmetleri

Anasayfa İş Güvenliği Hizmetleri

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

OLGU OSGB, ișletmelerin talepleri doğrultusunda, iș güvenliği ile ilgili tüm çalıșmaları koordine etmek, gerekli yasal zorunlulukları ișletme sınırları dahilin de gerçekleștirmek üzere, sektördeki tehlike sınıfınıza göre gerekli sertifika sınıfına sahip İș Güvenliği Uzmanı personelleri ile sizlere hizmet vermektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır.

(Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakültesi fizik veya kimya bölüm mezunları veya İş güvenliği teknikerleri)

GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması
 • Çalışanlar için Özlük Dosyalarının Hazırlanması
 • Çalışanlara İSG Eğitimlerinin Verilmesi
 • Çalışma ortamı gözetiminin yapılması,
 • Ölçüm sonuçlarına uygun KKD’ lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi
 • İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması
 • İşyeri Makine, makine koruyucu ve Ekipman Dosyalarının Oluşturulması
 • Risk analizi ekibi oluşturulması, tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi oluşturulması
 • Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
 • İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi
 • Yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi
 • Gerekli Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Yerleştirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği için Yürürlükteki Mevzuatın takip edilmesi, Gerekli Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre İş Verene Danışmanlık yapılması

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

 • 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır
 • 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2016,
 • 50’den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra işyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

* İş güvenliği uzmanı bulundurulmaması halinde her ay için 5.000 TL ceza uygulanacaktır

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞUM BAŞLAMADI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAPMAKLA MÜKELLEF OLDUĞUM İŞLER VAR MI?

* 6331 sayılı iş kanunu gereği, sgk’lı çalışanı bulunan tüm işverenlerin aşağıdaki konularda gerekli çalışmaları ilgili yönetmeliklere göre yapması ya da yaptırması mecburidir:

 • Risk değerlendirmesi
 • Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
 • Acil Durum Planı’nın hazırlanması, acil durum ekipleri kurulması ve acil durum eğitim, tatbikatlarının yapılması
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
 • Kanunun 15’inci maddesi ile hükme bağlanan sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Kanunun 16’ıncı maddesi ile hükme bağlanan çalışanların bilgilendirilmesi
 • Kanunun 18’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
 • Kanunun 20’nci maddesi ile hükme bağlanan çalışan temsilcilerinin belirlenmesi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI NE TÜR İŞYERLERİNDE GÖREVLENDİRİLİRLER?

(A) sınıfı belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
(B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
(C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar

Ancak, 1 Temmuz 2015 tarihine kadar C Sınıfı Uzmanlar, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde de, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar B sınıfı Uzmanlar, Çok Tehlikeli Sınıftaki işyerlerinde de görev yapabilecektir.

A,B,C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ NEDİR?

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.


(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.


(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.

Hızlı İletişim

Yardım Lazım mı?

Bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın. 2 iş günü içinde size döneceğiz.

info@olguosgb.com.tr
444 4 682 (Pbx)

Formlar

Şirket Tanıtımı
2.53 MB

Eğitim Talep Formu
1.22 MB